PeepSo Translations

Translation of Photos: Polish

1 8 9 10 11 12 14
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Maximum file upload quota reached. Delete posts with photos to free some space Osiągnięto dozwolony limit przesłanych zdjęć. Usuń posty ze zdjęciami by zwolnić nieco miejsca Details

Maximum file upload quota reached. Delete posts with photos to free some space

Osiągnięto dozwolony limit przesłanych zdjęć. Usuń posty ze zdjęciami by zwolnić nieco miejsca

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosajax.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photo %1$d of post %2$s Zdjęcie %1$d postu %2$s Details

Photo %1$d of post %2$s

Zdjęcie %1$d postu %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photo of post %s Zdjęcie postu %s Details

Photo of post %s

Zdjęcie postu %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure the use of PeepSo Share Photos. Skonfiguruj integrację Peepso Udostępnij Zdjęcia. Details

Configure the use of PeepSo Share Photos.

Skonfiguruj integrację Peepso Udostępnij Zdjęcia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos Settings Ustawienia zdjęć Details

Photos Settings

Ustawienia zdjęć

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:264
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The AWS Secret Key you received when you signed up for AWS (40 characters) Tajny klucz dostępu Amazon AWS który otrzymałeś podczas rejestracji w usłudze (40 znaków) Details

The AWS Secret Key you received when you signed up for AWS (40 characters)

Tajny klucz dostępu Amazon AWS który otrzymałeś podczas rejestracji w usłudze (40 znaków)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:214
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Turn on the use of Amazon AWS for image storage Włącz by magazynować obrazki na zdalnym serwerze Amazon AWS Details

Turn on the use of Amazon AWS for image storage

Włącz by magazynować obrazki na zdalnym serwerze Amazon AWS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:185
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress maximum upload size allowed is %1$sMB WordPress pozwala na przesłanie pliku o maksymalnej wielkości %1$sMB Details

WordPress maximum upload size allowed is %1$sMB

WordPress pozwala na przesłanie pliku o maksymalnej wielkości %1$sMB

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/photosadmin.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
AWS You have to log in to add a translation. Details

AWS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/configsectionphotos.php:365
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To enable the use of AWS, set the "Enable AWS S3 Storage" to "YES" and fill in the additional settings fields.<br/>To get your AWS Access ID and Keys, you can sign up here: %sGet Your AWS Access Keys%s. Aby włączyć integrację z AWS, ustaw "Włącz zdalne magazynowanie AWS S3" na "TAK" i wypełnij dodatkowe pola ustawień.<br/>Aby uzyskać klucze dostępu AWS, zaloguj się tutaj: %sZnajdź swoje klucze dostępu w AWS%s. Details

To enable the use of AWS, set the "Enable AWS S3 Storage" to "YES" and fill in the additional settings fields.<br/>To get your AWS Access ID and Keys, you can sign up here: %sGet Your AWS Access Keys%s.

Aby włączyć integrację z AWS, ustaw "Włącz zdalne magazynowanie AWS S3" na "TAK" i wypełnij dodatkowe pola ustawień.<br/>Aby uzyskać klucze dostępu AWS, zaloguj się tutaj: %sZnajdź swoje klucze dostępu w AWS%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionphotos.php:353
 • classes/photosadmin.php:268
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
AWS Error History: Historia błędów AWS: Details

AWS Error History:

Historia błędów AWS:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:32:56 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionphotos.php:343
 • classes/photosadmin.php:253
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't keep a local copy of uploaded files You have to log in to add a translation. Details

Don't keep a local copy of uploaded files

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/configsectionphotos.php:331
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disabling AWS S3 will cause photos to disappear, because photos will not be redownloaded You have to log in to add a translation. Details

Disabling AWS S3 will cause photos to disappear, because photos will not be redownloaded

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/configsectionphotos.php:328
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bucket location You have to log in to add a translation. Details

Bucket location

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/configsectionphotos.php:324
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
US West (Oregon) You have to log in to add a translation. Details

US West (Oregon)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • classes/configsectionphotos.php:318
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 8 9 10 11 12 14
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as