PeepSo Translations

Translation of Groups: Czech

1 2 3 23
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Enabled: /groups/my-amazing-group/ Povoleno: /skupiny/moje-skvela-skupina/ Details

Enabled: /groups/my-amazing-group/

Povoleno: /skupiny/moje-skvela-skupina/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disabled: /groups/1234/ Zakázáno: /skupiny/1234/ Details

Disabled: /groups/1234/

Zakázáno: /skupiny/1234/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use slugs in group URLs Používat slugy v adresách URL skupin Details

Use slugs in group URLs

Používat slugy v adresách URL skupin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
never nikdy Details

never

nikdy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
when group name is changed při změně názvu skupiny Details

when group name is changed

při změně názvu skupiny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
by the group owner vlastníkem skupiny Details

by the group owner

vlastníkem skupiny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Option 1: group slug will stay the same as the original group name. Možnost 1: Slug skupiny zůstane stejný jako původní název skupiny. Details

Option 1: group slug will stay the same as the original group name.

Možnost 1: Slug skupiny zůstane stejný jako původní název skupiny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Option 2: new group slug will be generated upon group name change. Možnost 2: Nový slug skupiny bude vygenerován při změně názvu skupiny. Details

Option 2: new group slug will be generated upon group name change.

Možnost 2: Nový slug skupiny bude vygenerován při změně názvu skupiny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Option 3: the group owner can change the slug manually. Možnost 3: Vlastník skupiny může slug změnit ručně. Details

Option 3: the group owner can change the slug manually.

Možnost 3: Vlastník skupiny může slug změnit ručně.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Group slug changes Změny slugu skupiny Details

Group slug changes

Změny slugu skupiny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show or hide the groups owner(s) in the groups listing Zobrazit nebo skrýt vlastníky skupin v seznamu skupin. Details

Show or hide the groups owner(s) in the groups listing

Zobrazit nebo skrýt vlastníky skupin v seznamu skupin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show owner(s) Zobrazit vlastníka(y) Details

Show owner(s)

Zobrazit vlastníka(y)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show or hide the groups creation dates in the groups listing Zobrazit nebo skrýt data vytvoření skupin v seznamu skupin Details

Show or hide the groups creation dates in the groups listing

Zobrazit nebo skrýt data vytvoření skupin v seznamu skupin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:67
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show creation date Zobrazit datum vytvoření Details

Show creation date

Zobrazit datum vytvoření

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:70
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show or hide the groups listing from visitors who are not logged in Zobrazit nebo skrýt seznam skupin před návštěvníky, kteří nejsou přihlášeni Details

Show or hide the groups listing from visitors who are not logged in

Zobrazit nebo skrýt seznam skupin před návštěvníky, kteří nejsou přihlášeni

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:09:21 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/admin/configsectiongroups.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 23
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as