PeepSo Translations

Translation of Email Digest: Czech

1 2 3 4 5 6
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
PeepSo Email Digest PeepSo Automaticky Generované Emaily Details

PeepSo Email Digest

PeepSo Automaticky Generované Emaily

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:343
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get it now! Získejte to nyní! Details

Get it now!

Získejte to nyní!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:292
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The %s plugin requires the PeepSo plugin to be installed and activated. %s rozšíření vyžaduje instalaci a aktivaci PeepSo pluginu. Details

The %s plugin requires the PeepSo plugin to be installed and activated.

%s rozšíření vyžaduje instalaci a aktivaci PeepSo pluginu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:290
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No Log Found. Nebyl nalezen žádný záznam. Details

No Log Found.

Nebyl nalezen žádný záznam.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadminajax.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will be sent to user based on schedule. Toto bude odesláno uživateli podle plánu. Details

This will be sent to user based on schedule.

Toto bude odesláno uživateli podle plánu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadmin.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Digest Email Automatický Email Details

Digest Email

Automatický Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadmin.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sent Email Digest Logs Záznamy odeslaných Automaticky Vygenerovaných emailů Details

Sent Email Digest Logs

Záznamy odeslaných Automaticky Vygenerovaných emailů

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:356
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The logs keep latest 100 sent Email Digest emails. You can see which users got the emails and what was their last login when the email was generated and sent to them. You can also preview the email that was sent. Protokol zaznamenává posledních 100 Email Digest odeslaných emailů. Vidíte, kteří uživatelé dostali e-maily a kdy se naposledy přihlásili, když byl vygenerován a odeslán email. Můžete také zobrazit náhled e-mailu, který byl odeslán. Details

The logs keep latest 100 sent Email Digest emails. You can see which users got the emails and what was their last login when the email was generated and sent to them. You can also preview the email that was sent.

Protokol zaznamenává posledních 100 Email Digest odeslaných emailů. Vidíte, kteří uživatelé dostali e-maily a kdy se naposledy přihlásili, když byl vygenerován a odeslán email. Můžete také zobrazit náhled e-mailu, který byl odeslán.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:349
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
General Všeobecné Details

General

Všeobecné

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:341
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How many emails should be created in a batch Kolik emailů by mělo být vytvořeno v jedné dávce Details

How many emails should be created in a batch

Kolik emailů by mělo být vytvořeno v jedné dávce

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Depending on the amount of inactive users in your community, not to overload the site there's a batch creation system. This setting controls how many emails will be generated in one batch. This setting does not send the emails. PeepSo mailqueue takes care of the delivery. Kvůli počtu neaktivních uživatelů v komunitě je vytvořen systém dávek, aby nedošlo k přetížení webu. Toto nastavení určuje, kolik e-mailů bude vygenerován v jedné dávce. Toto nastavení neodesílá e-maily. PeepSo mailová fronta se stará o odeslání. Details

Depending on the amount of inactive users in your community, not to overload the site there's a batch creation system. This setting controls how many emails will be generated in one batch. This setting does not send the emails. PeepSo mailqueue takes care of the delivery.

Kvůli počtu neaktivních uživatelů v komunitě je vytvořen systém dávek, aby nedošlo k přetížení webu. Toto nastavení určuje, kolik e-mailů bude vygenerován v jedné dávce. Toto nastavení neodesílá e-maily. PeepSo mailová fronta se stará o odeslání.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:312
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Execute Email Digest email creation via cron job Spustit vytváření Automaticky Vygenerovaných emailů pomocí cron úlohy Details

Execute Email Digest email creation via cron job

Spustit vytváření Automaticky Vygenerovaných emailů pomocí cron úlohy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:308
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It's advised to switch this setting on and setup a server-side cron job. You can use this command: wget %s It can easily run every hour. Doporučuje se zapnout toto nastavení a na serveru nastavit cron úlohu. Můžete použít tento příkaz: wget %s lze snadno spustit každou hodinu. Details

It's advised to switch this setting on and setup a server-side cron job. You can use this command: wget %s It can easily run every hour.

Doporučuje se zapnout toto nastavení a na serveru nastavit cron úlohu. Můžete použít tento příkaz: wget %s lze snadno spustit každou hodinu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At V Details

At

V

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:236
 • classes/configsectionemaildigest.php:243
 • classes/configsectionemaildigest.php:260
 • classes/configsectionemaildigest.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The time when Email Digest emails will start to be sent. Emails are sent in batches by the mailqueue, they're not all sent at once, so your users might get them at different times. Doba, kdy se odesálají automaticky generované emaily. Emaily jsou odesílány v dávkách, všechny nejsou odeslány najednou, takže Vaši uživatelé mohou zprávy obdržet v různých časech. Details

The time when Email Digest emails will start to be sent. Emails are sent in batches by the mailqueue, they're not all sent at once, so your users might get them at different times.

Doba, kdy se odesálají automaticky generované emaily. Emaily jsou odesílány v dávkách, všechny nejsou odeslány najednou, takže Vaši uživatelé mohou zprávy obdržet v různých časech.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 12:10:17 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:233
 • classes/configsectionemaildigest.php:256
 • classes/configsectionemaildigest.php:279
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as