PeepSo Translations

Translation of PeepSo Foundation: Bulgarian

1 2 3 53
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
https://peepso.com https://peepso.com Details

https://peepso.com

https://peepso.com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin URI of the plugin/theme Author URI of the plugin/theme
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
My Profile Моят профил Details

My Profile

Моят профил

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/widgets/me.tpl.php:95
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show total members count Покажи броя на потребителите Details

Show total members count

Покажи броя на потребителите

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/widgets/admin_form.php:110
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Limit: Лимит: Details

Limit:

Лимит:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/widgets/admin_form.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Title: Заглавие: Details

Title:

Заглавие:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/widgets/admin_form.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
General settings Основни настройки Details

General settings

Основни настройки

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/widgets/admin_form.php:16
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: Грешка: Details

Error:

Грешка:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your email has been verified. Until the site administrator approves your account, you will not be able to login. Once your account has been approved, you will receive a notification email. Вашият имейл е проверен. Докато администратора на сайта не потвърди вашия профил, вие няма да можете да влезете. След като вашият профил бъде потвърден, ще получите известие по имейл. Details

Your email has been verified. Until the site administrator approves your account, you will not be able to login. Once your account has been approved, you will receive a notification email.

Вашият имейл е проверен. Докато администратора на сайта не потвърди вашия профил, вие няма да можете да влезете. След като вашият профил бъде потвърден, ще получите известие по имейл.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-verified.php:4
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email Verified Потвърди имейла Details

Email Verified

Потвърди имейла

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-verified.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your activation code has been sent to your email. Кодът за активиране е изпратен на вашия имейл. Details

Your activation code has been sent to your email.

Кодът за активиране е изпратен на вашия имейл.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-resent.php:4
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email Address Имейл адрес Details

Email Address

Имейл адрес

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-resend.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resend Activation Code Нов код за активиране Details

Resend Activation Code

Нов код за активиране

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-resend.php:3
 • templates/register/register-resent.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your account has been created. An activation link has been sent to the email address you provided, click on the link to logon to your account. Вашият профил е създаден. Линк за активиране е изпратен на посочения имейл адрес. Щракнете върху линка в имейла, за да влезнете във вашия профил. Details

Your account has been created. An activation link has been sent to the email address you provided, click on the link to logon to your account.

Вашият профил е създаден. Линк за активиране е изпратен на посочения имейл адрес. Щракнете върху линка в имейла, за да влезнете във вашия профил.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-complete.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please check your email account and confirm your registration. Once that's done, Administrator will be notified that your account has been created and is awaiting approval. Until the site administrator approves your account, you will not be able to login. Once your account has been approved, you will receive a notification email. Моля проверете вашия имейл и потвърдете регистрацията си. След като направите това, администраторите на сайта ще бъдат уведомени, че вашият профил е създаден и очаква одобрение. Докато администраторите на сайта не одобрят вашия профил, вие няма да можете да влезете. След като бъде е одобрен, ще получите известие на имейл. Details

Please check your email account and confirm your registration. Once that's done, Administrator will be notified that your account has been created and is awaiting approval. Until the site administrator approves your account, you will not be able to login. Once your account has been approved, you will receive a notification email.

Моля проверете вашия имейл и потвърдете регистрацията си. След като направите това, администраторите на сайта ще бъдат уведомени, че вашият профил е създаден и очаква одобрение. Докато администраторите на сайта не одобрят вашия профил, вие няма да можете да влезете. След като бъде е одобрен, ще получите известие на имейл.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-complete.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User Registered Потребителят е регистриран! Details

User Registered

Потребителят е регистриран!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 10:31:23 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/register/register-complete.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 53
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as