PeepSo Translations

Translation of Email Digest: Swedish

1 2 3 4 5 6
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
PeepSo Email Digest PeepSo Epost sammandrag Details

PeepSo Email Digest

PeepSo Epost sammandrag

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:343
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get it now! Hämta det nu! Details

Get it now!

Hämta det nu!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:292
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The %s plugin requires the PeepSo plugin to be installed and activated. %s tillägget kräver att PeepSo tillägget ska vara installerat och aktiverat. Details

The %s plugin requires the PeepSo plugin to be installed and activated.

%s tillägget kräver att PeepSo tillägget ska vara installerat och aktiverat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:290
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No Log Found. Ingen logg hittades. Details

No Log Found.

Ingen logg hittades.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadminajax.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will be sent to user based on schedule. Detta kommer att skickas till användare baserat på schemat. Details

This will be sent to user based on schedule.

Detta kommer att skickas till användare baserat på schemat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadmin.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Digest Email Sammandrag av epost Details

Digest Email

Sammandrag av epost

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadmin.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sent Email Digest Logs Skickade epost-sammandrags loggar Details

Sent Email Digest Logs

Skickade epost-sammandrags loggar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:356
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The logs keep latest 100 sent Email Digest emails. You can see which users got the emails and what was their last login when the email was generated and sent to them. You can also preview the email that was sent. Loggarna sparas till de senaste 100 skickade Epost sammandragen. Du kan se vilka användare som fick e-post och vad var deras senaste inloggning när e-postmeddelandet var genererat och skickats till dem. Du kan också förhandsgranska e-postmeddelandet som skickades. Details

The logs keep latest 100 sent Email Digest emails. You can see which users got the emails and what was their last login when the email was generated and sent to them. You can also preview the email that was sent.

Loggarna sparas till de senaste 100 skickade Epost sammandragen. Du kan se vilka användare som fick e-post och vad var deras senaste inloggning när e-postmeddelandet var genererat och skickats till dem. Du kan också förhandsgranska e-postmeddelandet som skickades.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:349
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
General Allmänt Details

General

Allmänt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:341
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How many emails should be created in a batch Hur många epostmeddelande bör skapas i en omgång Details

How many emails should be created in a batch

Hur många epostmeddelande bör skapas i en omgång

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Depending on the amount of inactive users in your community, not to overload the site there's a batch creation system. This setting controls how many emails will be generated in one batch. This setting does not send the emails. PeepSo mailqueue takes care of the delivery. Beroende på mängden inaktiva användare i din gemenskap, så för att inte överbelasta webbplatsen så finns det ett system som skapar varje omgång. Den här inställningen styr hur många e-postmeddelanden kommer att genereras i en omgång. Den här inställningen skickar inte e-postmeddelanden. PeepSo epostkö sköter leveransen. Details

Depending on the amount of inactive users in your community, not to overload the site there's a batch creation system. This setting controls how many emails will be generated in one batch. This setting does not send the emails. PeepSo mailqueue takes care of the delivery.

Beroende på mängden inaktiva användare i din gemenskap, så för att inte överbelasta webbplatsen så finns det ett system som skapar varje omgång. Den här inställningen styr hur många e-postmeddelanden kommer att genereras i en omgång. Den här inställningen skickar inte e-postmeddelanden. PeepSo epostkö sköter leveransen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:312
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Execute Email Digest email creation via cron job Utföra skapande av Epost sammandrag via cron-job Details

Execute Email Digest email creation via cron job

Utföra skapande av Epost sammandrag via cron-job

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:308
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It's advised to switch this setting on and setup a server-side cron job. You can use this command: wget %s It can easily run every hour. Det har klokt att slå på den här inställningen och konfigurera ett server-side cron-job. Du kan använda detta kommando: wget %s det kan enkelt köras varje timme. Details

It's advised to switch this setting on and setup a server-side cron job. You can use this command: wget %s It can easily run every hour.

Det har klokt att slå på den här inställningen och konfigurera ett server-side cron-job. Du kan använda detta kommando: wget %s det kan enkelt köras varje timme.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At Details

At

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:236
 • classes/configsectionemaildigest.php:243
 • classes/configsectionemaildigest.php:260
 • classes/configsectionemaildigest.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The time when Email Digest emails will start to be sent. Emails are sent in batches by the mailqueue, they're not all sent at once, so your users might get them at different times. Tiden när Epost Sammandrag kommer att börja skickas. Epost skickas i omgångar av epostkön, så de inte alla skickas på en gång, så att användarna kan få dem vid olika tidpunkter. Details

The time when Email Digest emails will start to be sent. Emails are sent in batches by the mailqueue, they're not all sent at once, so your users might get them at different times.

Tiden när Epost Sammandrag kommer att börja skickas. Epost skickas i omgångar av epostkön, så de inte alla skickas på en gång, så att användarna kan få dem vid olika tidpunkter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:31:40 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:233
 • classes/configsectionemaildigest.php:256
 • classes/configsectionemaildigest.php:279
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as