PeepSo Translations

Translation of Email Digest: Polish

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
PeepSo Email Digest Biuletyn aktywności PeepSo Details

PeepSo Email Digest

Biuletyn aktywności PeepSo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:346
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At O Details

At

O

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:236
 • classes/configsectionemaildigest.php:243
 • classes/configsectionemaildigest.php:260
 • classes/configsectionemaildigest.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It's advised to switch this setting on and setup a server-side cron job. You can use this command: wget %s It can easily run every hour. Radzimy aby włączyć to ustawienie i skonfigurować zadanie cron na serwerze. Możesz użyć tego polecenia wget %s Na spokojnie może być być uruchamiane co godzinę. Details

It's advised to switch this setting on and setup a server-side cron job. You can use this command: wget %s It can easily run every hour.

Radzimy aby włączyć to ustawienie i skonfigurować zadanie cron na serwerze. Możesz użyć tego polecenia wget %s Na spokojnie może być być uruchamiane co godzinę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Execute Email Digest email creation via cron job Wykonaj utworzenie maila biuletynu aktywności przy każdym uruchomieniu zadania cron Details

Execute Email Digest email creation via cron job

Wykonaj utworzenie maila biuletynu aktywności przy każdym uruchomieniu zadania cron

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:308
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Depending on the amount of inactive users in your community, not to overload the site there's a batch creation system. This setting controls how many emails will be generated in one batch. This setting does not send the emails. PeepSo mailqueue takes care of the delivery. W zależności ilu jest nieaktywnych członków w Twojej społeczności i aby nie przeciążyć strony, możesz się zdecydować na wykorzystanie systemu pakietowania. Te ustawienia kontrolują WYŁĄCZNIE ile emaili zostanie utworzonych w pakiecie. Lista mailowa PeepSo zajmuje się dostarczeniem maili. Details

Depending on the amount of inactive users in your community, not to overload the site there's a batch creation system. This setting controls how many emails will be generated in one batch. This setting does not send the emails. PeepSo mailqueue takes care of the delivery.

W zależności ilu jest nieaktywnych członków w Twojej społeczności i aby nie przeciążyć strony, możesz się zdecydować na wykorzystanie systemu pakietowania. Te ustawienia kontrolują WYŁĄCZNIE ile emaili zostanie utworzonych w pakiecie. Lista mailowa PeepSo zajmuje się dostarczeniem maili.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:312
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How many emails should be created in a batch Ile maili powinno być zawartych w pakiecie Details

How many emails should be created in a batch

Ile maili powinno być zawartych w pakiecie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
General Ustawienia główne Details

General

Ustawienia główne

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:341
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The logs keep latest 100 sent Email Digest emails. You can see which users got the emails and what was their last login when the email was generated and sent to them. You can also preview the email that was sent. Dziennik przechowuje ostatnie 100 wysłanych emaili. Możesz zobaczyć którzy użytkownicy otrzymali emaile i kiedy ostatnio się logowali przed otrzymaniem biuletynu. Możesz również podejrzeć jak wyglądał wysłany email. Details

The logs keep latest 100 sent Email Digest emails. You can see which users got the emails and what was their last login when the email was generated and sent to them. You can also preview the email that was sent.

Dziennik przechowuje ostatnie 100 wysłanych emaili. Możesz zobaczyć którzy użytkownicy otrzymali emaile i kiedy ostatnio się logowali przed otrzymaniem biuletynu. Możesz również podejrzeć jak wyglądał wysłany email.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:349
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sent Email Digest Logs Logi wysłanych emaili Details

Sent Email Digest Logs

Logi wysłanych emaili

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:356
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Digest Email Biuletyn aktywności Details

Digest Email

Biuletyn aktywności

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadmin.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will be sent to user based on schedule. Zostanie wysłane do użytkownika zgodnie z harmonogramem. Details

This will be sent to user based on schedule.

Zostanie wysłane do użytkownika zgodnie z harmonogramem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadmin.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No Log Found. Nie znaleziono logów. Details

No Log Found.

Nie znaleziono logów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/emaildigestadminajax.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The %s plugin requires the PeepSo plugin to be installed and activated. %s wymaga wtyczki PeepSo by móc zostać zainstalowany i aktywowany. Details

The %s plugin requires the PeepSo plugin to be installed and activated.

%s wymaga wtyczki PeepSo by móc zostać zainstalowany i aktywowany.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:293
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get it now! Pobierz teraz! Details

Get it now!

Pobierz teraz!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsoemaildigest.php:295
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The time when Email Digest emails will start to be sent. Emails are sent in batches by the mailqueue, they're not all sent at once, so your users might get them at different times. Czas w którym biuletyn aktywności zacznie być wysyłany. Emaile są wysyłane w pakietach zgodnie z listą emailową. Nie są wysyłane wszystkie na raz, tak wiec użytkownicy mogą je otrzymać w różnym czasie. Details

The time when Email Digest emails will start to be sent. Emails are sent in batches by the mailqueue, they're not all sent at once, so your users might get them at different times.

Czas w którym biuletyn aktywności zacznie być wysyłany. Emaile są wysyłane w pakietach zgodnie z listą emailową. Nie są wysyłane wszystkie na raz, tak wiec użytkownicy mogą je otrzymać w różnym czasie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-02 11:42:44 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • classes/configsectionemaildigest.php:233
 • classes/configsectionemaildigest.php:256
 • classes/configsectionemaildigest.php:279
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as