PeepSo Translations

Translation of Chat: Vietnamese

1 2 3 7
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your message... Tin nhắn của bạn... Details

Your message...

Tin nhắn của bạn...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:646
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unmute Bật thông báo lại Details

Unmute

Bật thông báo lại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/window.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This conversation is muted. New chat tabs will not pop up and you will not receive notifications. Cuộc trò chuyện này đã được để yên lặng. Tab trò chuyện mới sẽ không bật lên và bạn sẽ không nhận được thông báo. Details

This conversation is muted. New chat tabs will not pop up and you will not receive notifications.

Cuộc trò chuyện này đã được để yên lặng. Tab trò chuyện mới sẽ không bật lên và bạn sẽ không nhận được thông báo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/window.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View full conversation Xem toàn bộ cuộc hội thoại Details

View full conversation

Xem toàn bộ cuộc hội thoại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/window.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
more mở rộng Details

more

mở rộng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/sidebar.php:7
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Loading Đang tải Details

Loading

Đang tải

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/sidebar-item.php:5
 • templates/chat/window.php:8
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
just now mới đây Details

just now

mới đây

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/send-files.php:22
 • templates/chat/send-message.php:7
 • templates/chat/send-photos.php:11
 • templates/messages/messages.php:245
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start a chat Bắt đầu trò chuyện Details

Start a chat

Bắt đầu trò chuyện

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:1061
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Messages and Chat Tin nhắn & Chat Details

Messages and Chat

Tin nhắn & Chat

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:975
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Message and Chat Tin nhắn & Chat Details

Message and Chat

Tin nhắn & Chat

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:962
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Open minimized chat window for new message Mở cửa sổ chat thu nhỏ cho tin nhắn mới Details

Open minimized chat window for new message

Mở cửa sổ chat thu nhỏ cho tin nhắn mới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:943
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable Chat (Messages will still work if you disable Chat) Kích hoạt chat (nhắn tin vẫn sẽ hoạt động nếu bạn vô hiệu hóa chat) Details

Enable Chat (Messages will still work if you disable Chat)

Kích hoạt chat (nhắn tin vẫn sẽ hoạt động nếu bạn vô hiệu hóa chat)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:936
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send Message Gửi tin nhắn Details

Send Message

Gửi tin nhắn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:792
 • templates/messages/dialogs.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You turned off chat for this conversation but you can still send a message. Bạn đã tắt chat cho cuộc hội thoại này, nhưng bạn vẫn có thể gửi một tin nhắn. Details

You turned off chat for this conversation but you can still send a message.

Bạn đã tắt chat cho cuộc hội thoại này, nhưng bạn vẫn có thể gửi một tin nhắn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • templates/chat/window.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search PeepSo Messages Inline Tìm kiếm tin nhắn Details

Search PeepSo Messages Inline

Tìm kiếm tin nhắn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-02-01 10:16:24 GMT
Translated by:
Sinisa Krisan (sinisakrisan)
References:
 • peepsomessages.php:588
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as